De Vosko-Trofee voor Netwerk-Strijders
zevende jaargang, 2002. (doc versie: 1 juni 2002)

LAATSTE NIEUWS van 30 mei 2002:

De Winnaar van de Voskotrofee voor 2002 is:

*** Rene van Bergem van de Stichting STERREKIND ***

Winaars van de jaarlijkse prijzen zijn:
Een eervolle vermelding van de Jury ging naar Fred Eisner voor zijn inspanningen om SPAM tegen te gaan. De EU had op de middag van 30 mei juist een keuze voor Opt-IN gedaan.

De keuzes van de jury waren moeilijk omdat er ook dit jaar weer zeer bijzondere, goede en vaak moeilijk te vergelijken kandidaten en nominees te onzer kennis zijn gebracht, en er soms stemmingen 'nek aan nek' ontstonden. De niet bekroonde nominees en de niet genomineerde kandidaten zijn in onze ogen ook uitblinkers en staan niet voor niets in de lijst vermeld omdat ook zij onze hulde verdienen als netstrijders.

Wij vragen u vriendelijk om vanaf nu potentiŽle 'kandidaten' te onzer kennis te gaan brengen voor de prijzen van 2003, zie verderop op deze site.

De Jury
======

OP 30 MEI 2002 IS DE PRIJSUITREIKING van de zevende jaargang.

Dan worden de vier Vosko Prijzen uitgereikt en een van de vier krijgt bovendien de prestigeuze wisselbokaal: de Vosko Trofee.
Eind april heeft de Jury, uit de longlist van Kandidaten, de volgende shortlist van Genomineerden gekozen, 2 per categorie. Zij worden uitgenodigd om op 30 mei hun werk te presenteren, waarna de jury kiest wie de prijzen per categorie en de wisseltrofee krijgt.

Van elke categorie krijgt de winnaar 2000 Euro als prijs en een oorkonde. De hoofdprijswinnaar krijgt bovendien de prestigieuze Vosko Wisseltrofee uitgereikt en 5000 Euro.
Bijwonen van de prijsuitreiking in Noordwijk op de middag van 30 mei is gratis mits na aanmelding bij Angele van de Wiel mailto:angele.van.der.wiel@vosko.nl of 0182-622822.

SHORTLIST


Categorie A

Categorie B

Categorie C

Categorie D

Vanaf begin mei staat de longlist open voor aanmelding van kandidaten voor de Vosko Prijzen van 2003.
Kandidaten (voor criteria zie onder, een of twee personen, die kunnen representanten zijn van een team) die in aanmerking komen, kunnen ter kennis van de jury worden gebracht via E-mail (mailto:vantill@stratix.nl) onder vermelding van "Vosko 2003" in de subjectregel.
Geef svp naam, wapenfeit-prestatie, URL, e-mail en categorie door.

LONGLIST

De volgende personen zijn Kandidaat gesteld:

Categorie A (Ontwerpers: technische doorbraak / nieuwe software)

Categorie B (Ondernemers: nieuwe Net-dienst, zakelijk direct succesvolle nieuwe E-commerce venture)

Categorie C (Burgers en vrijwilligers: sociaal cultureel initiatief)

Categorie D (Instituties / algemeen belang: fundamentele Net-issues, maatschappelijke dienstverlening)

De Jury bestaat uit de volgende personen: (in alfabetische volgorde)

De prijzen en trofee in 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 en 1996
Een waar who-is-who van de NL-digerati, zie:
http://huizen.dds.nl/~vantill/vosko2001.html
http://huizen.dds.nl/~vantill/prijs.html
http://huizen.dds.nl/~vantill/winnaars.html en
http://huizen.dds.nl/~vantill/winnaars_historie.html

Criteria voor nominatie en winnen

De zwaarst wegende criteria zijn de volgende:

De Trofee

De firma Vosko Networking B.V. uit Waddinxveen, leverancier van datacommunicatie netwerken, heeft de wisseltrofee, ontworpen door Frederique van Till, ter beschikking gesteld plus een jaarlijks geldbedrag.
Hun motief is affiniteit met succesvol knokken in de netwerkindustrie, zoals zij zelf uit ervaring weten. Vosko is ca. 1977 begonnen met de verkoop van de door Jaap van Till indertijd bij Akzo ontwikkelde baseband-modems TILLEGRAAF en locale multiplexers PLECTOR. Die worden nog steeds geleverd. Er zijn er nu zo'n 20.000, resp. 3000 van in gebruik. Mede op basis van dat succes heeft Vosko nu een omvangrijk marktaandeel kunnen veroveren in LAN's, routers en interlocale datanetwerk apparatuur.

Over de beoordeling en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deze jaarlijkse prijsuitreiking word mede mogelijk gemaakt door:

Waarom deze Prijs?

INTERNET is een strategisch goedje, net zoals OLIE dat is. Die vergelijking wordt onderbouwd door de recent aangespannen anti-trust zaak van de US Dept. of Justice vs. Microsoft die sterke parallellen vertoond met die vs Standard Oil. Internet heeft zichtbaar revolutionaire effecten op ICT maar ook op economie en samenleving in de zin van veranderingen in afstand en tijd.
Wereldwijd is er een jacht op netwerkcapaciteit ontbrand. AT&T bijvoorbeeld heeft aangekondigd haar gehele long-distance telefoonnet over te gaan zetten op IP (internet protocol).
Gek genoeg "zweeft" het Nederlandse overheidsbeleid op het gebied van aan Internet gerelateerde issues tussen de ministeries. Ook is het tot nu toe in de aanloop naar en in formatie discussies zelf haast niet ter discussie gekomen. Kennelijk 'leeft' het in regeringskringen nog niet echt. Vreemd als je bedenkt dat de meeste mensen in hun werk meer dan 80% van de dag bezig zijn met comunicatieve interacties, grotendeels ondersteund via PC's, netwerken en telecom.
Andersom beginnen de eigenschappen van die netwerken al een grote invloed uit te oefenen op ons werk en op machtsverhoudingen en politiek. Het doorbreekt en overbrugt grenzen in tijd en afstand. Schoolkinderen hebben dat al lang door, maar tijdens de kabinetsformatie wordt er hoogstens door de sociaal-economen van Paars-II over 'btw op internet' gepraat. Hoog tijd dat wij ze wat meer inhoudelijke input geven.
Naast de bestaande infrastructuurplannen zoals Betuwelijn, Schiphol, wegennet en treinennet moet er geld besteed gaan worden aan IP infrastructuur en kennisinfrastructuur (mensen!). Onze huidige IP infrastuctuur en services zijn fragiel en kwetsbaar. Dat is levensgevaarlijk en bedreigend voor onze toekomst. Wat gaat WIM@CATSHUIS.NL daar aan doen !!?

In bestuurlijke regionen van ons land beseft men het nauwelijks, maar we leven al lang in een Bandwidth Economy. De groei en nieuwe werkgelegenheid komt uit kleinschalige, maar op ICT-gebied zeer mondige, pioniersgroepjes. Die net-pioniers hebben bloed, zweet en tranen vergoten maar nu veroorzaken hun inspanningen miljarden bit-bewegingen per dag over de digitale wegen. Bit-transport wordt behalve het al bestaande goederen-transport een maat voor succes. Onze netwerk-strijders gaan ons daarin voor en zijn dus 'Neerlands hoop in bange dagen'!

Het zijn volhouders in kommervolle omstandigheden die prachtige dingen tot stand hebben gebracht op de elektronische snelweg en in de wereld met bewondering worden genoemd, maar hier in ons land bij het grote publiek soms totaal onbekend zijn. Toch hangt onze toekomstige welvaart mede van hen af. Achteraf is succes evident. Nu kunnen ze wat aanmoediging van omstanders juist goed gebruiken.

Voorzitter Jury, Jaap van Till (http://huizen.dds.nl/~vantill/ )
Stratix Consulting Group, Schiphol. 020-44 66 555


In het belang van een zo goed mogelijk toekenningsproces van de Vosko Prijs, maken we in dank gebruik van het aanbod van Nedstat om de bezoekerspopulatie van deze pagina voor ons kostenloos te karakteriseren.

If you encounter problems with this page, please mail to the webmaster