JURYRAPPORT van "De Vosko-Prijs voor Jonge Netwerk-Strijders" 1997
dd. 11 juni 1997, ( zie ook: http://huizen.dds.nl/~vantill/prijs.html )

Op de middag van 12 juni '97 wordt in de Aula van de TU Delft voor de tweede keer de "De Vosko-Prijs voor Jonge Netwerk-Strijders" M/V uitgereikt (10.000,- + wisseltrofee).
Dit initiatief word mede mogelijk gemaakt door 3Com Benelux B.V.te Nieuwegein en Stratix Consulting Group B.V te Schiphol.

1. Onlangs heeft de Jury uit 28 eerder aangebrachte kandidaten, door beoordeling volgens de onderstaande criteria en stemming, er 5 initiatieven genomineerd voor de Prijs van 1997.
In alfabetische volgorde zijn dat:

De andere 23 (groepjes) jonge helden en heldinnen die dit jaar kandidaat waren gesteld voor nominatie voor de prijs zijn:

De jury merkt op dat de kwalitiet van de inzendingen dit jaar bijzonder hoog is en dat in ieder geval alle 28 kandidaat groepjes een enorm kompliment verdienen met de prestaties die ze verricht hebben. De keuze van de 5 nominee's was erg moeilijk omdat men zich in zeer verschillende soorten activiteiten begeven heeft die onderling erg moeilijk vergelijkbaar zijn. Het voornemen is dan ook voor de prijs van 1998 enkele categoriën te gaan onderscheiden en belonen zoals dat ook bij de OSCAR's gebruikelijk is.

2. And the winner is....

De Jury verkoos de initiatiefnemers voor NEDSTAT, Hans Veldhuizen en Michiel Berger als winnaars van de VoskoPrijs voor Jonge Netstrijders voor 1997.

Motivatie:

Veldhuizen en Berger van het bedrijf Compass Interactive BV in Diemen hebben zich bijzonder onderscheiden met het opzetten en uitbrengen van "NedStat".
Dat is een systeem voor het online bijhouden van bezoekinformatie van Websites op het Internet. Mensen kunnen de teller zelf op hun eigen Homepage plaatsen, waarna via NedStat statistieken worden bijgehouden van niet alleen aantal maar ook land van herkomst, tijdsduur, soort browser etc. van de bezoekers.
Voor bedrijven zijn er versies van NedStat die nog een veel grotere range van aspecten over het bezoek bijhouden, waarvan een deel door de bezoekers zelf kunnen worden bekeken.
In korte tijd is dit systeem als een lopend vuurtje door het Net gegaan. Nu worden al in België, Duitsland, Spanje en de USA meetdiensten door Compass opgezet. Er worden nu al 35.000 webpagina's met NedStat gemeten, waarvan 2000 in de USA.
Bijzonder sprekend vindt de Jury dat de prestatie in andere landen ook als superieur wordt beoordeeld en het feit dat deze dienst als een magneet kan gaan werken op andere mogelijke services, zoals marktonderzoeken en het echte gezaghebbende metingen zijn in het geval van beweringen die nog al eens geuit worden over Internet. Dit inititiatief heeft dus veel uitstraling en potentiële differentiatiemogelijkheden, redenen waarom wij de Prijs van dit jaar van harte en zonder aarzeling aan Hans en Michiel toekennen.

Ook de andere 4 nominee's willen wij uitdrukkelijk loven voor hun indrukwekkende prestaties en ze kracht toewensen met hun vruchtbare werk als onderdeel van deze nieuwe samenleving rondom het Net.

Namens de jury,
Jaap van Till

De jury bestaat uit:
Jens Arnbak, hoogleraar telecommunicatie
Yvette Cramer, journaliste
Peter Olsthoorn, journalist
Hella Voûte, lid Tweede Kamer
Jaap van Till, netwerkarchitect


Nadere Toelichting

a. Waarom deze Prijs?

In bestuurlijke regionen van ons land beseft men het nauwelijks, maar we leven al lang in een Bandwidth Economy. De groei en nieuwe werkgelegenheid komt uit kleinschalige, maar op ICT-gebied zeer mondige, pioniersgroepjes. Die net-pioniers hebben bloed, zweet en tranen vergoten maar nu veroorzaken hun inspanningen miljarden bit-bewegingen per dag over de digitale wegen. Bit-transport wordt behalve het al bestaande goederentransport een maat voor succes. Onze netwerkstrijders gaan ons daarin voor en zijn dus 'Neerlands hoop in bange dagen'!

Het zijn volhouders in kommervolle omstandigheden die prachtige dingen tot stand hebben gebracht op de elektronische snelweg en in de wereld met bewondering worden genoemd, maar hier in ons land bij het grote publiek soms totaal onbekend zijn. Toch hangt onze toekomstige welvaart mede van hen af. Achteraf is succes evident. Nu kunnen ze wat aanmoediging van omstanders juist goed gebruiken.

b. Criteria voor nominatie en winnen

De zwaarst wegende criteria zijn de volgende:

c. De Prijs

De firma Vosko Networking B.V. uit Waddinxveen, leverancier van datacommunicatie netwerken, heeft de wisseltrofee, ontworpen door mijn dochter Frederique van Till, ter beschikking gesteld plus een jaarlijks geldbedrag van 10.000,- Hun motief is affiniteit met succesvol knokken in de netwerkindustrie, zoals zij zelf uit ervaring weten.
Vosko is ca. 1977 begonnen met de verkoop van de door mij indertijd bij AKZO ontwikkelde baseband-modems TILLEGRAAF en locale multiplexers PLECTOR. Die worden nog steeds geleverd. Er zijn er nu zo'n 20.000, resp. 3000 van in gebruik. Mede op basis van dat succes heeft Vosko nu een omvangrijk marktaandeel kunnen veroveren in LAN's, routers en interlocale datanetwerk apparatuur.

d. Achtergrondinformatie en motivatie

In Nederland werd de afgelopen jaren steeds luider geroepen: "waar blijven nou de innovaties?".
De aanleiding daarvoor is het soms plotseling stilvallen of wegvallen van daarvoor schier eindeloos lijkende successtories. De kurken waar Nederland op leek te drijven, krimpen plotseling. Stagnatie en soms zelfs teruggang van de oude gevestigde industriële bolwerken leidt bij overheid en investeerders tot een lichtelijk paniekgevoel. Dringend wordt dus door de beursmannen gevraagd: waar zijn dan de nieuwe kurken, die nieuwe trekkers van de bedrijvigheid?? Nu willen ze plotseling nieuw succes. Wie zijn de 'komende jongelui'?

Nou die zijn er! En wel vlak onder de neus van de paniekvogels. De beursmannen hebben alleen niet goed gekeken en op de verkeerde plaatsen. Niet goed omdat ze er van uitgaan dat innovaties van de ene dag op de andere zijn aan te kweken. Van de ene dag op de andere moeten het massaproducten zijn, zoals vroeger auto, TV, wasmachine. Gelijkvormige industriële producten in grote aantallen. Wel, ook in de informatiemaatschappij zijn die er: Fax, mobiele telefoon, MS-DOS, Internetbrowsers. Van TIRED naar WIRED!!!
Maar innovaties hebben een aanlooptijd van circa 20 jaar. Zoek je naar toekomstige successtories dan moet je dus niet kijken naar absolute aantallen maar naar de 'aanstekelijkheid' van iets nieuws: hoe snel verdubbelt het aantal gebruikers, hoe klein dat aantal ook is. En in een vroeg stadium heeft stimuleren pas ècht zin. Op z'n minst door hindernissen weg te nemen.

Ook is er op de verkeerde plaatsen gekeken, dat wil zeggen, er is gekeken naar veel te voor de hand liggende produkten en omgevingen: grote gevestigde bedrijven, of mensen die altijd al succes hadden. Nee, de echt spannende knallers worden op de meest onverwachte plekken aangestoken door mensen die er voor moeten knokken met vallen en opstaan. Vaak hebben ze werkelijk alles tegen: onwil, ongeloof, onbegrip enzovoorts. Meestal hebben ze ook al een trackrecord van mislukkingen en tegenslagen. Omdat innovaties vaak een verbetering zijn van bestaande-, al gevestigde diensten of producten, is echte vernieuwing nu juist niet bij uitstek in grote organisaties te verwachten. Grootschaligheid is juist een handicap voor flexibiliteit en originaliteit.

Kleinschalig en exploderend tot ver over de grenzen! Dat is het beeld wat zich aan mij voordoet als ik kijk naar wat de genomineerde innovators gemeen hebben, en ze zijn aan het knokken.
Gek genoeg zijn ze meestal al wereldwijd bekend, behalve in eigen land. Het grote publiek hier heeft nooit van ze gehoord.
Nieuw is dat niet. Van Gogh verkocht ook nooit bij z'n leven iets in ons land. Rembrandt werd, hoewel succesvol ook, toch door velen in zijn tijd beschouwd als een maker van rare groepsfoto's waar niet iedereen even goed opstond. Daarom is het hoog tijd om een paar van de 'jonge netwerk-strijders' wat erkenning te geven en ze aan te moedigen door te gaan, met stip!
Die erkenning krijgen ze al door de nominatie. Eén van hen krijgt jaarlijks in juni de wisseltrofee + prijs.

e. De Jury verzoek uitdrukkelijk om op kandidaten voor nominatie de Vosko Prijs van 1998 te worden geattendeerd, onder vermelding van naam, prestatie en URL; via < vantill@stratix.nl >.


If you encounter problems with this page, please mail to the webmaster