Transparant

Rhenen, 29 juni 1997

Waarde dames en heren van de digitale burgerij DB.NL,

Na al het gehakketak en agit-proppen van enkele kwaadaardige beterweters de afgelopen tijd in deze lijsten hoop ik dat we met de DB.NL weer eens wat zaken in Cyberspace echt RECHT kunnen gaan zetten voordat we er jaren spijt van krijgen er niets aan te hebben gedaan.
Enkele issues van afgelopen weken:

  1. Uit geruchten heb ik vernomen dat Min. van Justitie een wijziging van de Grondwet gaat voorstellen over geheimhouding van gegevens. Dat ministerie is erg zwak, reden waarom ze een obsessie op secrecy gebied hebben en afluisteren. Let wel: criminaliteit bestrijden moet! Wat dreigt te gebeuren, is dat nu Electronische Communicatie in het stelsel van wetten wordt opgenomen, de schrijvers van die teksten door gebrek aan kennis op dit gebied (commissie Franken: transport of bewerking? alsof er geen andere functies in SW zijn!) de privacy van el.mail en "Internet communicatie tussen mensen" zullen reduceren. Dat terwijl er al jaren BRIEFGEHEIM en TELEFOONGEHEIM bestaat. (Afluisteren door de staat kan per geval mits met toestemming van de Rechter-Commissaris, etc.). Beschaving is maar een vernislaagje.
  2. KP en Usenet 'behandeling' door ISP's
  3. CDA wet verworpen door Supreme Court, Witte huis legt dat anders uit.
  4. INFORMATIE over medicijnen mag niet zichtbaar zijn, vindt Minister Borst, en wil daarover met de ISP's een goed overleg gaan voeren.
  5. Nota "Naar toegangkelijkheid van overheidsinformatie" van Kohnstamm (zie URL in mijn eerdere bericht) benevens discussies in de kamer over referenda.
  6. Beoogde oprichting van een NL Chapter van de gerespecteerde Internet Society.
    Met alle bobo's en juristen wordt altijd gepraat over Internet, behalve met de mensen die er werkelijk vanaf weten.
  7. Karin wordt opnieuw belaagd door dat bedrijf CoS.
  8. Elite in derde wereldlanden die Internet aan banden willen houden, idem in Singapore, China. Zie het bericht van Hein uit de INET'97.

Wat is de rode draad in al deze cases?
Wat is de issue die eigenlijk onuitgesproken ten grondslag ligt aan al dit onwennige gekloothannes van pogingen tot "regelgeving" van landsregeringen en al op het wereldwijde Net?

Niet alleen zijn onze huizen en werkplekken transparant (doorzichtig) geworden, ook de directiekamers van bedrijven en de bruingerookte achterkamertjes van stadhuizen en ministeries hebben glazen wandjes gekregen!!
Paniek in alle tenten.

Moira Gunn (WIRED, juli pag 136) heeft het als volgt verwoord:

Verbaast dus niets dat we daar binnen Db.Nl ook mee worstelen :-((

Wat staat er op het spel?
Peter Schwarz en Peter Leyden hebben het in de zelfde WIRED aflevering als volgt verwoord:

Die Openheid (Glasnost genoemd door Gorbatchov) moet of kan die worden gestopt??
Ik denk van niet. Maar het zal wel met de nodige conflicten gepaard gaan, vrees ik.
Steile leercurves alom!

Een positief model (telescope metaphor) voor de voordelen van genetwerkte Openheid kan je lezen in mijn essay "The Eyes of Earth" te lezen via mijn homepage http://huizen.dds.nl/~vantill/index.html

Prettige vakantiedagen!!


If you encounter problems with this page, please mail to the web master