De Vosko-Trofee voor Netwerk-Strijders
vijfde jaargang, 2000. (doc versie: 26 mei 2000 )

Zie ook <http://vosko.dds.nl>

LAATSTE NIEUWS: UITSLAG PRIJSUITREIKING 2000

De Vosko Trofee is dit jaar toegekend aan: Pien Voortman van de stichting ThinkQuest, zie D3.

De netstrijdersprijzen zijn dit jaar gegaan naar:

A. in de categorie Technische Toepassing:
Jaap Haartsen, de geestelijke vader van het Bluetooth radio systeem, zie A2.

B. in de categorie Nieuwe Netdiensten:
Christine Karman, oprichtster en bestuursvoorzitster van het softwarebedrijf Tryllian, zie B1.

C. in de categorie Sociaal- Cultureel Initiatief:
Lia van den Enden, Gien van den Enden en Edwin Dreef die als team "de" Strip-Database van Nederland, genaamd  'De Zilveren Dolfijn' hebben opgezet, zie C4.

D. in de categorie Maatschappelijke Dienstverlening/Net-issues:
Pien Voortman van de stichting ThinkQuest, zie D3.

Ook de andere drie genomineerden hebben zeer bijzonder significante en prijzenswaardige prestaties geleverd, zoals ook uit de voordrachten in Utrecht bleek. Het was daardoor opnieuw voor de jury een moeilijke afweging. De andere onderstaande 26 kandidaten van dit jaar hebben onze lof ook zeker verdiend. Achter elke, soms simpel ogende actie gaat meestal een opzienbarend verhaal schuil van doorzettingsvermogen en reversie van leerling naar....netwerkleraar.
Hulde!

Deze jaarlijkse prijsuitreiking werd mede mogelijk gemaakt door:


De volgende personen waren kandidaat gesteld voor nominatie :

Categorie A (Ontwerpers:  technische doorbraak / nieuwe software)


Categorie B (Ondernemers:  nieuwe Net-dienst, zakelijk direct succesvolle nieuwe E-commerce venture)

Categorie C (Burgers en vrijwilligers:  sociaal cultureel initiatief, initiatief voor maatschappelijke hulpverlening)


Categorie D (Instituties/ algemeen belang: belangrijke bijdrage aan  fundamentele Net-issues)

Jurylid Huizer zal zich bij stemmingen over deze categorie onthouden, i.v.m. de involvement van SURFnet bij ThinkQuest.


De Jury bestaat uit de volgende personen:

Op 18 april 2000 worden per categorie TWEE kandidaten genomineerd voor een prijs.

Op de feestelijke prijsuitreiking vrijdag middag 26 mei  worden de 8 genomineerden gevraagd om een korte toespraak voor de genodigden te houden over hun werk en de prestaties van hun team. Vervolgens wordt door de Jury de winnaar van elke categorie bekendgemaakt en de winnaar van de Trofee.

De prijzen en trofee  in 1999, 1998, 1997 en 1996
Een waar who-is-who van de NL-digerati, zie:
http://huizen.dds.nl/~vantill/winnaars.html en
http://huizen.dds.nl/~vantill/winnaars_historie.html

Waarom deze Prijs?

INTERNET is een strategisch goedje, net zoals OLIE dat is. Die vergelijking wordt onderbouwd door de recent aangespannen anti-trust zaak van de US Dept. of Justice vs. Microsoft die sterke parallellen vertoond met die vs Standard Oil. Internet heeft zichtbaar revolutionaire effecten op ICT maar ook op economie en samenleving in de zin van veranderingen in afstand en tijd.
Wereldwijd is er een jacht op netwerkcapaciteit ontbrand. AT&T bijvoorbeeld heeft aangekondigd haar gehele long-distance telefoonnet over te gaan zetten op IP (internet protocol).
Gek genoeg "zweeft" het Nederlandse overheidsbeleid op het gebied van aan Internet gerelateerde issues tussen de ministeries. Ook is het tot nu toe in de aanloop naar en in formatie discussies zelf haast niet ter discussie gekomen. Kennelijk 'leeft' het in regeringskringen nog niet echt. Vreemd als je bedenkt dat de meeste mensen in hun werk meer dan 80% van de dag bezig zijn met comunicatieve interacties, grotendeels ondersteund via PC's, netwerken en telecom.
Andersom beginnen de eigenschappen van die netwerken al een grote invloed uit te oefenen op ons werk en op machtsverhoudingen en politiek. Het doorbreekt en overbrugt grenzen in tijd en afstand. Schoolkinderen hebben dat al lang door, maar tijdens de kabinetsformatie wordt er hoogstens door de sociaal-economen van Paars-II over 'btw op internet' gepraat. Hoog tijd dat wij ze wat meer inhoudelijke input geven.
Naast de bestaande infrastructuurplannen zoals Betuwelijn, Schiphol, wegennet en treinennet moet er geld besteed gaan worden aan IP infrastructuur en kennisinfrastructuur (mensen!). Onze huidige IP infrastuctuur en services zijn fragiel en kwetsbaar. Dat is levensgevaarlijk en bedreigend voor onze toekomst. Wat gaat WIM@CATSHUIS.NL daar aan doen !!?

In bestuurlijke regionen van ons land beseft men het nauwelijks, maar we leven al lang in een Bandwidth Economy. De groei en nieuwe werkgelegenheid komt uit kleinschalige, maar op ICT-gebied zeer mondige, pioniersgroepjes. Die net-pioniers hebben bloed, zweet en tranen vergoten maar nu veroorzaken hun inspanningen miljarden bit-bewegingen per dag over de digitale wegen. Bit-transport wordt behalve het al bestaande goederen-transport een maat voor succes. Onze netwerk-strijders gaan ons daarin voor en zijn dus 'Neerlands hoop in bange dagen'!

Het zijn volhouders in kommervolle omstandigheden die prachtige dingen tot stand hebben gebracht op de elektronische snelweg en in de wereld met bewondering worden genoemd, maar hier in ons land bij het grote publiek soms totaal onbekend zijn. Toch hangt onze toekomstige welvaart mede van hen af. Achteraf is succes evident. Nu kunnen ze wat aanmoediging van omstanders juist goed gebruiken.

Criteria voor nominatie en winnen

De zwaarst wegende criteria zijn de volgende:

De genomineerde heeft risico's genomen, ook persoonlijk. De Trofee

De firma Vosko Networking B.V. uit Waddinxveen, leverancier van datacommunicatie netwerken, heeft de wisseltrofee, ontworpen door Frederique van Till, ter beschikking gesteld plus een jaarlijks geldbedrag.
Hun motief is affiniteit met succesvol knokken in de netwerkindustrie, zoals zij zelf uit ervaring weten. Vosko is ca. 1977 begonnen met de verkoop van de door mij indertijd bij Akzo ontwikkelde baseband-modems TILLEGRAAF en locale multiplexers PLECTOR. Die worden nog steeds geleverd. Er zijn er nu zo'n 20.000, resp. 3000 van in gebruik. Mede op basis van dat succes heeft Vosko nu een omvangrijk marktaandeel kunnen veroveren in LAN's, routers en interlocale datanetwerk apparatuur.

Achtergrondinformatie en motivatie

In Nederland werd de afgelopen jaren steeds luider geroepen: "waar blijven nou de innovaties?". De aanleiding daarvoor is het soms plotseling stilvallen of wegvallen van daarvoor schier eindeloos lijkende successtories. De kurken waar Nederland op leek te drijven, krimpen plotseling. Stagnatie en soms zelfs teruggang van de oude gevestigde industriële bolwerken leidt bij overheid en investeerders tot een lichtelijk paniekgevoel. Dringend wordt dus door de beursmannen gevraagd: waar zijn dan de nieuwe kurken, die nieuwe trekkers van de bedrijvigheid?? Nu willen ze plotseling nieuw succes. Wie zijn de 'komende jongelui'?

Nou ze zijn er! En wel vlak onder de neus van de paniekvogels. De beursmannen hebben alleen niet goed gekeken en op de verkeerde plaatsen. Niet goed omdat ze er van uitgaan dat innovaties van de ene dag op de andere zijn aan te kweken. Van de ene dag op de andere moeten het grootschalige massaproducten zijn, zoals vroeger auto, TV, wasmachine. Gelijkvormige industriële producten in grote aantallen. Wel, ook in de informatiemaatschappij zijn die er: Fax, mobiele telefoon, MS-DOS, Internetbrowsers. Van TIRED naar WIRED!!! Maar innovaties hebben een aanlooptijd van circa 20 jaar.
Zoek je naar toekomstige successtories dan moet je dus niet kijken naar absolute aantallen maar naar de 'aanstekelijkheid' van iets nieuws: hoe snel verdubbelt het aantal gebruikers, hoe klein dat aantal nu ook is. En in een vroeg stadium heeft stimuleren pas ècht zin. Op z'n minst door hindernissen voor de pioniers weg te nemen.

Ook is er op de verkeerde plaatsen gekeken, dat wil zeggen, er is gekeken naar veel te voor de hand liggende produkten en omgevingen: grote gevestigde bedrijven, of mensen die altijd al succes hadden. Nee, de echt spannende knallers worden op de meest onverwachtse plekken aangestoken door mensen die er voor moeten knokken met vallen en opstaan. Vaak hebben ze werkelijk alles tegen: onwil, ongeloof, onbegrip enzovoorts. Meestal hebben ze ook al een trackrecord van mislukkingen en tegenslagen. Omdat innovaties vaak een verbetering zijn van bestaande-, al gevestigde diensten of producten is echte vernieuwing nu juist niet bij uitstek in grote organisaties te verwachten. Grootschaligheid is juist een handicap voor flexibiliteit en originaliteit.

Kleinschalig en exploderend tot ver over de grenzen! Dat is het beeld wat zich aan mij voordoet als ik kijk naar wat de genomineerde innovators gemeen hebben, en ze zijn aan het knokken. Gek genoeg zijn ze meestal al wereldwijd bekend, behalve hier in eigen land. Het grote publiek hier heeft nooit van ze gehoord.
Nieuw is dat niet. Van Gogh verkocht ook nooit bij z'n leven iets in ons land. Rembrandt werd, hoewel succesvol ook, toch door velen in zijn tijd beschouwd als een maker van rare groepsfoto's waar niet iedereen even goed opstond.
Daarom is het hoog tijd om een paar van de 'jonge netwerk-strijders' wat erkenning te geven en ze aan te moedigen door te gaan, met stip! Die erkenning krijgen ze al door de kandidaatstelling. Eén van hen krijgt jaarlijks de wisseltrofee + prijs.
Met 'jong' wordt bedoeld, dat ze recent hun activiteiten tot gebruik zagen komen in de Internet cultuur.

Er zijn vele voorbeelden van vergelijkbare pioniers die hen voorgingen, maar niet in de categorie 'jong' vallen, zoals:

Ook worden de vergelijkbare net-strijders die binnen organisaties eigenhandig de netten hebben opgebouwd of daar nu mee bezig zijn bij deze prijs niet genoemd, hoewel ze onze achting verdienen voor vaak adembenemende prestaties.
Ook voor hen geldt een erg Nederlands taboe op schouderklopjes en lof. Ik vind het echter niet mijn taak om die schouderkloppen uit te delen, dat zouden de betreffende bedrijven zelf eens moeten doen. Ik ben beschikbaar om namen te verstrekken aan die bedrijven. Ook voor succesvolle jonge ondernemingen bestaan al andere prijzen. Zo is bijvoorbeeld de "Broos van Erp Prijs" recent ingesteld voor innovatieve jonge MKB ondernemers op de Elektronische Snelwegen. http://www.broosvanerp.nl/index.htm
De Vosko prijzen daarentegen belonen mensen vroegtijdig die zich in een veel breder kader hebben onderscheiden vanuit de cultureel/maatschapplijk/technische voedingsbodem waar niet alleen (maar ook) bedrijfstoepassingen voortkomen.

Voorzitter Jury, Jaap van Till (http://huizen.dds.nl/~vantill/)
Stratix Consulting Group, Schiphol. 020-44 66 555

Over de beoordeling en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Opmerking over de statistiek van deze pagina:
 
In het belang van een zo goed mogelijk toekenningsproces van de Vosko Prijs, maken we in dank gebruik van het aanbod van Compass Interactive B.V. om de bezoekerspopulatie van deze pagina voor ons kostenloos te karakteriseren, tenzij een van de kandidaten hier bezwaar tegen heeft.


If you encounter problems with this page, please mail to the webmaster